Мэдээ

БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛЫН ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА🇲🇳Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай” 53 дугаар зарлигыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн СӨБ-ын 1-14 дүгээр цэцэрлэгийн бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил хариуцсан арга зүйч, эмч, багш нарт 3-5 нас болон 15-64 насанд хүрэгчдийн ББХЧТТСорил авах арга, аргачлалын талаар арга зүйн зөвлөгөөг өгч холбогдох материалыг цахим хэлбэрээр түгээж, сорилын дүнг нэгдсэн программд шивж байршуулах, хаяг нэвтрэх эрх нээн өгөх ажлыг зохион байгууллаа.
✅Сургалтад хамрагдсан арга зүйч, эмч, багш нарт ажлын байранд хийх 6-н төрлийн дасгалын СD, идэвхтэй хөдөлгөөний тараах материалаар тараалаа.
Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.